Informace o výcviku:

Výcvik probíhá na vozech Škoda Fabia v délce 28 vyučovacích hodin. Začínáme na méně frekventovaných silnicích, kde se naučíte rozjíždění, couvání, řazení, ovládání volantu, správné vedení vozidla na vozovce v jízdním pruhu, vyhýbání se překážkám, průjezdu zúženým prostorem, rozjíždění se v kopci a nakonec jízdu městem bez provozu.

Po zvládnutí základních jízdních úkonů vyjíždíme do většího provozu. Začínáme od ulic s minimálním provozem a postupně zvládáme obtížnější trasy tak, abyste při ukončení kurzu byli schopni samostatné bezpečné jízdy.

Závěrečné zkoušky se skládají ze dvou částí:

Část 1. Teoretická zkouška z předpisů

Jedná se o teoretickou zkoušku, která prověří, co jste se v autoškole naučili. Probíhá na odboru dopravy města Vlašimi a skládá se z 25 otázek, z nichž každá otázka je ohodnocena body. Maximálně lze dosáhnout 50 bodů. Pro úspěšné zakončení teoretické zkoušky a získání řidičského oprávnění je potřeba dosáhnout minimální výše 43 bodů v časovém limitu 30 minut, přičemž jsou k dispozici 3 pokusy.

 

Část 2. Zkouška z praktické jízdy

Žadatel o řidičské oprávnění musí před zkušebním komisařem předvést samostatnou bezpečnou a plynulou jízdu podle pravidel silničního provozu.

Při zkoušce z praktické jízdy se nesmí žadatel dopustit žádné hrubé chyby, například nedání přednosti zprava, vjetí do zákazu vjezdu, samovolné couvání při rozjezdu do kopce, nedání přednosti protijedoucím vozidlům (platí též při objíždění překážky), nebo nezastavit na značku STOP.

Tato praktická zkouška trvá minimálně 30 minut.

Stejně jako u teoretické části jsou k dispozici 3 pokusy.

 


 

Všeobecné obchodní a provozní podmínky autoškoly

 Přeskočit na obsah

  • Úvod & kontakt
  • Informace pro uchazeče o ŘO
  • Testové otázky
  • Ceník a přihlášky ke stažení